O wydawnictwie Nowe publikacje E-book Kontakt

 

 

E-Książki

Zapraszamy do pobrania e-booków ukazujących się nakładem Wydawnictwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.


Bartosz Saramak
Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej: historia, praktyka, perspektywy

ISBN: 978-83-63183-94-3

POBIERZ

 


Wojciech Jakubowski, Mariusz Włodarczyk, Bartłomiej Zdaniuk
Historia do 1918 roku. Perspektywa kulturowo-cywilizacyjna

ISBN: 978-83-63183-54-7

POBIERZ

 


Becoming Europeans in Central Eastern Europe: National Identity Construction After 2004
red. Andrius Švarplys, Bartłomiej Zdaniuk

ISBN: 978-83-63183-74-5

POBIERZ


 


Bartłomiej Zdaniuk
Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii

ISBN: 978-83-65497-07-9

POBIERZ


 


Jacek Czaputowicz, Kamil Ławniczak
Ankieta Teaching, Research and International Policy w Polsce. Raport z badań

ISBN: 978-83-65497-05-5

POBIERZ

 


Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Mistrzowie fotografii

ISBN 978-83-63183-90-5

POBIERZ


 


 

Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej
red. Marta Witkowska

ISBN 978-83-63183-79-0

POBIERZ

 


Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności
red. Jacek Czaputowicz

ISBN 978-83-63183-69-1

POBIERZ
 


Kamil Ławniczak
Rada Unii Europejskiej. Organizacja i sposób działania


ISBN 978-83-63183-68-4

POBIERZ 


Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim. MIędzy Polityką wspólną a interesami państw członkowskich
red. nauk. Justyna Zając


ISBN 978-83-63183-63-9

POBIERZ 


Justyna Zając
European Union Policy in the Miditerranean: An International Roles Theory Approach


ISBN 978-83-63183-40-0

POBIERZ
 


Tadeusz Jarosz
Public relations w dyplomacji Stolicy Apostolskiej

ISBN 978-83-63183-34-9

POBIERZ
 


Paweł J. Borkowski Anna Wróbel Łukasz Zamęcki
The Dragon and the (Evening) Stars: Essays on the Determinants of EU-China Relations

ISBN 978-83-63183-32-5

POBIERZ
 


Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej
red. Kamil Ławniczak

ISBN 978-83-63183-37-0

POBIERZ
 


Wojciech Jakubowski
Wakans Stolicy Apostolskiej w 2013 roku. Wybrane zagadnienia ustrojowo-historyczne

ISBN 978-83-63183-39-4

POBIERZ
 


European Security – Challenges for the European Union
red. Łukasz Smalec

ISBN 978-83-63183-36-3

POBIERZ
 


Республика Беларусь между Востоком и Западом
red. Юзеф Тымановски Сергей Мусенко Марта Влодаркевич

ISBN 978-83-63183-29-5

POBIERZ
 


Wojciech Jakubowski
Wakans Stolicy Apostolskiej w 2013 roku. Podstawowe akty prawne

ISBN 978-83-63183-38-7

POBIERZ
 


Ewa Szkop
Gospodarka w relacjach Unia EuropejskaFederacja Rosyjska

ISBN 978-83-63183-28-8

POBIERZ
 


Kamil Mazurek
Europejska Agencja Obrony. Działalność i perspektywy

ISBN 978-83-63183-27-1

POBIERZ
 


Stracona dekada? Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec „globalnych obszarów niestabilności” (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001–2011
red. Łukasz Smalec

ISBN 978-83-63183-26-4

POBIERZ 


Łukasz Smalec
Dwie wojny z Irakiem. Źródła, przyczyny, preteksty, przygotowanie, skutki.

ISBN 978-83-63183-22-6

POBIERZ
 


Wojciech Lewandowski
Wolność i samotność Myśl społeczno-polityczna amerykańskiego transcendentalizmunej, Warszawa 2011

ISBN 978-83-63183-10-3

POBIERZ 


Michał Wieloński
Realizacja interesu publicznego w prawie zamówień publicznych, Warszawa 2012

ISBN 978-83-63183-09-7

POBIERZ
 


Anna Krawczyk
Hobbes i Locke – dwoiste oblicze liberalizmu, Warszawa 2011

ISBN 978-83-63183-03-5

POBIERZ

 


Maciej Krzysztoszek
Przekaz medialny na rynku nadawców telewizyjnych we Włoszech, Warszawa 2011

ISBN 978-83-63183-05-9

POBIERZ
 


Łukasz Zamęcki
Społeczne podstawy ładu politycznego, Warszawa 2011

ISBN 978-83-63183-04-2

POBIERZ

 


Jarosław Szczepański
Władza ustawodawcza i wykonawcza w Skonfederowanych Stanach Ameryki, Warszawa 2011

ISBN 978-83-63183-02-8

POBIERZ
 


Szukaj na stronach
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions